Tin vắn: Google tiến thêm một bước dài vào công nghệ giáo dục Tin vắn: Google tiến thêm một bước dài vào công nghệ giáo...

Công cụ giao bài tập và chấm điểm thân thiện của Google Classroom. Với công cụ này giáo viên có thể giao bài tập, giám...

Kỹ năng quản trị dự án Phần 3: Quản lý phạm vi Kỹ năng quản trị dự án Phần 3: Quản lý phạm vi

Quản lý phạm vi (Scope Management)

GiapSchool và hành trình tự thân khai sáng GiapSchool và hành trình tự thân khai sáng

“Khai sáng là sự thoát khỏi tình trạng thiếu trưởng thành do chính mình gây ra.”

Kỹ năng quản trị dự án Phần 1: Quản lý Truyền thông Kỹ năng quản trị dự án Phần 1: Quản lý Truyền thông

Kỹ năng quản trị dự án Phần 1: Quản lý Truyền thông

64 ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH HAY DÙNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 64 ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH HAY DÙNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Động từ hay sử dụng trong tiếng việt như: Đi,...