Xu hướng tự học (tiếp cận kiến thức) hiện đại Xu hướng tự học (tiếp cận kiến thức) hiện đại

Xu hướng tự học trên thiết bị di động (Mobile learning) - Xu hướng tự học thông qua tài liệu trên điện toán đám mây -...

Nghịch lý (paradox) học Ngoại Ngữ Nghịch lý (paradox) học Ngoại Ngữ

Có một sự thật bất ngờ thú vị khi học Tiếng Anh. Tiếng Anh của bạn sẽ trở nên tốt hơn sau khi bạn hiểu Nghịch lý...

TRẺ “Thần đồng” liệu có THÀNH CÔNG??? TRẺ “Thần đồng” liệu có THÀNH CÔNG???

Thật tuyệt vời khi có nhiều trẻ em được gọi là "Thần đồng". Bố mẹ hãy giúp trẻ phát triển tự nhiên thay vì vào hùa với...

MỤC ĐÍCH của CUỘC GỌI ĐIỆN CHÀO HÀNG MỤC ĐÍCH của CUỘC GỌI ĐIỆN CHÀO HÀNG

Bạn muốn đạt được điều gì sau khi thực hiện 1 cuộc gọi chào hàng

HỌC TIẾNG NHẬT qua TIẾNG ANH HỌC TIẾNG NHẬT qua TIẾNG ANH

Bạn đã giỏi Tiếng Anh và muốn học thêm Tiếng Nhật. Các trang web sau sẽ giúp bạn trau dồi cả 2 ngoại ngữ cùng lúc