Nghịch lý (paradox) học Ngoại Ngữ

Có một sự thật bất ngờ thú vị khi học Tiếng Anh. Tiếng Anh của bạn sẽ trở nên tốt hơn sau khi bạn hiểu Nghịch lý (paradox) học Ngoại Ngữ và áp dụng chúng vào việc rèn luyện ngoại ngữ của bạn

Cách nghĩ khác về học ngoại ngữ
 
Nghịch lý (paradox) học Ngoại Ngữ. Cách tiếp cận về ngoại ngữ này chỉ đơn giản như vây nhưng bao gồm trong đó là cả một quá trình trải nghiệm khi học ngoại ngữ. Đúng sai phụ thuộc cách nghĩ của bạn, nhưng tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người có trải nghiệm phong phú về ngôn ngữ sẽ đồng ý với tôi.
 
  1. Không học từ mà chỉ học phát âm các từ
  2. Không học theo chuẩn (standard) mà phải học chất lượng (hay)
  3. Không học theo cái được dạy (Taught) mà học theo cái mình thích và cần
  4. Không học theo các lý thuyết/phương pháp (Theories) mà tự sáng tạo cách học
 
T-H elearning.com.vn
Số lượng truy cập: 731