Thông báo từ elearning.com.vn

Thông báo

Thông báo từ elearning.com.vn

Lưu ý: “Tổ chức, cá nhân nào không thực hiện đúng và đủ điều khoản sử dụng của elearning.com.vn và quy định bài viết của elearning.com.vn đặt ra, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do hành động sai trái của mình. Mọi hành động sai trái sẽ được xử lý theo đúng các nội dung đã nêu trong điều khoản sử dụng của elearning.com.vn và quy định bài viết của elearning.com.vn,
 
Để đảm bảo quyền tác giả bài viết, đề nghị mọi thành viên elearning.com.vn khi sao chép nội dung bài từ các trang web khác lưu ý về bản quyền tác giả tác phẩm theo tinh thần 
  • Tôn trọng tác giả, tác phẩm
  • Ý thức tự giác, nghiêm chỉnh.
  • Làm đúng với quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, tác phẩm.
  • Làm đúng theo quy định về sao chép nội dung của các trang web đã nêu

Quy định sao chép bài viết của elearning.com.vn

1. Phải giữ link nguồn của elearning.com.vn và dẫn link về bài viết.
Lưu ý:  
- Link được hiểu là bấm vào được
- Nếu Link không bấm vào được thì hành động đó gọi là vi phạm 
- Link được dẫn phải là Dofollow Link, không phải Nofollow Link
 
2. Ghi rõ tên bài, tên tác giả và tên trang web elearning.com.vn
Ví dụ: Tên bài “Giúp Bé của bạn học tiếng Anh hiệu quả” Tác giả bài viết “T-H” tên trang web “elearning.com.vn” thì khi sao chép bài biết, đề nghị các bạn giữ đúng nguyên bản từ dấu chấm, dấu phải, chữ in hoa, in thường cho đến các ký tự đặc biệt. 
 
 
Số lượng truy cập: 831