Dead Poets Society - Bài thơ về nghề giáo Dead Poets Society - Bài thơ về nghề giáo

Keating là một giáo viên đặc biệt. Ông đã truyền cảm hứng học tập cho các sinh viên của mình thông qua phương pháp...

Ta mơ về tương lai Ta mơ về tương lai

Quá khứ là những khoảnh khắc, những dòng thời gian mà chúng ta đã trải qua. Hiện tại là những gì đang diễn ra và cho ta...

BÀI KIỂM TRA VÀ BÀI HỌC? TRƯỜNG HỌC VÀ TRƯỜNG ĐỜI? BÀI KIỂM TRA VÀ BÀI HỌC? TRƯỜNG HỌC VÀ TRƯỜNG ĐỜI?

Có một sự khác nhau rất lớn giữa thứ tự bài kiểm tra và bài học trong trường học và trường đời. Đó là: Trường học...

Một nền giáo dục không trường lớp đang dần hình thành Một nền giáo dục không trường lớp đang dần hình thành

Một nền giáo dục không trường lớp đang dần hình thành

“Câu đối – một phương tiện trắc nghiệm trí tuệ của người xưa” “Câu đối – một phương tiện trắc nghiệm trí tuệ của người...

Tất nhiên, so với các kỹ thuật tiên tiến về trắc nghiệm ngày nay thì phương pháp trắc nghiệm bằng câu đối của các cụ ta...

Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu

Có hai thứ học vấn: học về bề sâu và học về bề rộng Có một thứ hiểu biết do bên ngoài đưa đến, có một thứ hiểu biết do...