Có một thế giới rất khác, rất tuyệt ở trường đại học, khi là sinh viên, đừng bỏ lỡ nó Có một thế giới rất khác, rất tuyệt ở trường đại học, khi...

Có một thế giới rất khác, rất tuyệt ở trường đại học, khi là sinh viên, đừng bỏ lỡ nó

Để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô Để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô

Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu hàng ngày, hàng giờ tôi không đọc thấy, nghe thấy, nhìn thấy những lỗi chính tả,...

Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy

VOV.VN - “Nghề giáo viên cũng như mảnh đất, cứ khai thác mà không được chăm bón rồi cũng đến lúc bạc màu…”

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống

Giáo dục không chỉ là sự tiếp thu kiến thức, gom góp lại những sự kiện có tương quan với nhau, giáo dục là để nhìn thấy...

Đại học cũng chỉ là một con đường Đại học cũng chỉ là một con đường

“Rớt đại học cũng có cái vinh quang của nó. Nhưng hãy cứ sụp đổ theo cách của bạn rồi sau đó đứng lên thật nhanh” là...

Nguy cơ hình thành tầng lớp “người lớn chưa trưởng thành” Nguy cơ hình thành tầng lớp “người lớn chưa trưởng thành”

“người lớn” chưa trưởng thành, tức là lớn về mặt sinh học, nhưng không đủ kỹ năng để tự sống và lo cho người khác, biến...