Đổi mới giáo dục đang bị chống phá, ngăn cản bởi dạy thêm – học thêm Đổi mới giáo dục đang bị chống phá, ngăn cản bởi dạy thêm –...

Dạy thêm học thêm, cả người dạy lẫn người học đang hợp tác chặt chẽ với nhau, lợi ích đan xen đang làm phá hỏng giải...

Để đọc sách nhiều mà vẫn khỏe Để đọc sách nhiều mà vẫn khỏe

Đọc sách là một trong những cách tuyệt vời nhất để trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng nếu bạn là một "con...

Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ

Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin...

Ông Giáo Làng - Một nền giáo dục phản tiến bộ Ông Giáo Làng - Một nền giáo dục phản tiến bộ

Thành công lớn nhất của nền giáo dục cũ (phong kiến và thực dân) ở nước ta theo tôi là đã bồi dưỡng được lòng ham hiểu...

Để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô Để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô

Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu hàng ngày, hàng giờ tôi không đọc thấy, nghe thấy, nhìn thấy những lỗi chính tả,...

Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy Đổi mới giáo dục: Phải đổi mới từ người thầy

VOV.VN - “Nghề giáo viên cũng như mảnh đất, cứ khai thác mà không được chăm bón rồi cũng đến lúc bạc màu…”