Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu Cái học về bề rộng và cái học về bề sâu

Có hai thứ học vấn: học về bề sâu và học về bề rộng Có một thứ hiểu biết do bên ngoài đưa đến, có một thứ hiểu biết do...

Thế giới chưa thực sự có Cách mạng trong giáo dục Thế giới chưa thực sự có Cách mạng trong giáo dục

Bởi tôi không là nhà giáo dục học cũng không là nhà xã hội học nên tôi có thể kể với bạn những điều chỉ có thể thấy...

Giáo dục mà như đánh giặc, thầy kiểu gì cũng dạy được, quá nguy hiểm Giáo dục mà như đánh giặc, thầy kiểu gì cũng dạy được, quá...

Chỉ khi nào có người tài vào ngành sư phạm thì giáo dục mới là quốc sách hàng đầu

Giáo dục và định mệnh quốc gia Giáo dục và định mệnh quốc gia

Để thay đổi định mệnh của đất nước, dân tộc thì nhiều khi phải dám nghĩ và làm khác cha ông. Và điều đó chỉ có thể làm...

Bà Tôn Nữ Thị Ninh tiết lộ bí quyết thành công Bà Tôn Nữ Thị Ninh tiết lộ bí quyết thành công

Tôi không cảm thấy “bị đe dọa” chia sẻ kiến thức của mình. Mặt khác, tôi cũng đủ tự tin để biết rằng mình sẽ giữ được...

Bà Tôn Nữ Thị Ninh : “Tôi không bi quan, tôi tự tin!” Bà Tôn Nữ Thị Ninh : “Tôi không bi quan, tôi tự tin!”

Tuy nhiên, nếu mục đích cuối cùng sâu xa chỉ là lợi nhuận để chia nhau thì thật đáng buồn cho nền giáo dục nước nhà....