Học để thất nghiệp Học để thất nghiệp

Vũ khí cạnh tranh quyết định trong thế kỷ XXI là giáo dục và kỹ năng của người lao động

HIỆN TRẠNG XÃ HỘI VỚI NHỮNG SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC VÀ NGHIỆP LÀM THẦY HIỆN TRẠNG XÃ HỘI VỚI NHỮNG SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC VÀ NGHIỆP...

Lứa tuổi học sinh một phần không nhỏ không có ý thức học tập, không có ý thức tương lai, thiếu sự hiếu thảo, học hành...

Kinh-Nghiệm Thành-Đạt của Cuộc Đời Đức Khổng-Tử Kinh-Nghiệm Thành-Đạt của Cuộc Đời Đức Khổng-Tử

1. Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học (15 tuổi, mới có thể tự mình chuyên tâm vào việc học). 2. Tam Thập Nhi Lập (30 tuổi...

Mô hình giáo dục của thế kỷ 21 (1) Mô hình giáo dục của thế kỷ 21 (1)

Thành tích chính của nền giáo dục của thế kỷ 20 trên thế giới là đã phổ cập hóa giáo dục phổ thông, xóa nạn mù chữ, và...

Người từ chức ở Bộ GD&ĐT: Hạnh phúc nhất được làm giáo dục lành mạnh Người từ chức ở Bộ GD&ĐT: Hạnh phúc nhất được làm giáo dục...

Cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng về tinh thần ông rất thoải mái, thoải mái vì được nói ra những điều thật từ đáy lòng,...

Nghề giáo có những niềm vui không phải nghề nào cũng có được Nghề giáo có những niềm vui không phải nghề nào cũng có được

LTS: Nghề dạy học luôn là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý: Dạy con trẻ thành người! Như lời Bác Hồ...