Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin ở Việt Nam Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng Công nghệ...

Bài viết giới thiệu và phân tích vai trò của chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin (CNTT). Trên cơ sở nghiên cứu tình hình...

Việc kiểm tra, đánh giá học tập là kết quả dạy và học làm người Việc kiểm tra, đánh giá học tập là kết quả dạy và học làm...

Trong dạy học, việc kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh là vấn đề quan trọng được các nhà giáo dục và xã hội quan...

Dạy và học không phải cho và nhận thông tin Dạy và học không phải cho và nhận thông tin

Một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục dạy cho người ta nghĩ như thế nào, chứ không phải nghĩ cái gì.

Tại sao phải học thêm một ngoại ngữ Tại sao phải học thêm một ngoại ngữ

Những gì mình nói dưới đây không phải là những kinh nghiệm của mình mà mình có được nhờ đúc kết từ những bậc thầy của...

Cơn địa chấn đang đến của ngành giáo dục. Cơn địa chấn đang đến của ngành giáo dục.

Như vậy, nhu cầu về giáo dục sẽ tăng lên. Ai sẽ đáp ứng được nhu cầu này? Các trường đại học đối mặt với một đối thủ...

Con người tự do là đích đến của giáo dục Con người tự do là đích đến của giáo dục

Ở Việt Nam, nay người trẻ không chỉ đối diện với khủng hoảng kinh tế, mà còn đối mặt với một cuộc khủng hoảng các giá...