eLearning là Website
 
  • Chia sẻ thông tin và kiến thức CHUYÊN SÂU về Đào tạo trực tuyến
  • Chia sẻ thông tin và kiến thức CHẤT LƯỢNG về Giáo dục và Đào tạo
  • Chia sẻ thông tin và kiến thức KHOA HỌC về Nuôi và dạy trẻ.
  • Chia sẻ thông tin và kiến thức HỮU ÍCH về Kỹ năng dạy, học, làm việc và Kỹ năng sống
  • Chia sẻ thông tin và kiến thức ĐỊNH HƯỚNG, TẠO ĐỘNG LỰC cho học sinh, sinh viên
  • Chia sẻ và cung cấp tài liệu MIỄN PHÍ về giáo dục
  • Chia sẻ và truyền tải thông điệp TÂM HUYẾT của những nhà chuyên môn về giáo dục và những con người mong muốn một nền giáo dục Việt Nam phát triển hơn.

 

Quy định sao chép nội dung

1. Phải giữ link nguồn nội dung các bài viết của elearning.com.vn và dẫn link về bài viết của bạn
Lưu ý:  
- Link được hiểu là bấm vào được
- Nếu Link không bấm vào được thì hành động đó gọi là vi phạm 
- Link được dẫn phải là Dofollow Link, không phải Nofollow Link
 
2. Ghi rõ tên bài, tên tác giả và tên trang web elearning.com.vn khi sao chép
Ví dụ: Tên bài “Giúp Bé của bạn học tiếng Anh hiệu quả” Tác giả bài viết “T-H” tên trang web “elearning.com.vn” thì khi sao chép bài viết, đề nghị các bạn giữ đúng nguyên bản từ dấu chấm, dấu phẩy, chữ in hoa, chữ in thường cho đến các ký tự đặc biệt.