KỸ NĂNG GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

Vấn đề không phải nói cái gì, mà là người nghe cảm nhận như thế nào. Vấn đề không phải là người nghe cảm nhận như thế nào mà người nghe thay đổi ra sao sau bài giảng của giảng viên

Một thực tế không thể phủ nhận được là có nhiều giảng viên, giáo viên kiến thức rất uyên thâm nhưng bài giảng lại khô khan, không truyền tải được hết ý nghĩa bài giảng cho người học. Và kết quả thường không kích thích được sự hứng thú của người học. 
 
Vậy để kích thích sự hứng thú học tập của sinh viên, ngoài những kiến thức chuyên sâu, người giảng viên cần phải có những kỹ năng giảng dạy để truyền đạt các kỹ năng, kiến thức, và giáo dục thái độ cho học viên. Người giảng viên không chỉ “biết ăn nói” mà còn phải biết sử dụng công nghệ (công cụ trực quan) để hỗ trợ giảng dạy, cũng không phải chỉ thuyết giảng những gì mình biết mà còn phải khích lệ học viên phát huy trí tuệ của chính họ.
 
 “Kỹ năng giảng dạy hiện đại” giúp giáo viên nâng cao kỹ năng giảng dạy theo phương pháp hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và hiệu quả học tập của sinh viên.
 
Để nâng cao kỹ năng giảng dạy, Giáo viên cần trau dồi thêm những kiến thức và kỹ năng 
- Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng lắng nghe và hồi đáp tích cực, Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong môi trường sư phạm, Kỹ năng Khích lệ và tạo động lực cho học viên, Kỹ năng Tương tác với hội trường lớn 
- Đầu tư tâm huyết thiết kế và liên tục cập nhật cải tiến nôi dung, bài tập cùng với trò chơi phù hợp với nội dung bài giảng 
- Áp dụng công nghệ trong giảng dạy
 
T-H elearning.com.vn
Số lượng truy cập: 1819