KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ

Môi trường ĐH luôn là một môi trường đầy thử thách và có sự khác biệt lớn với môi trường học tập phổ thông

Môi trường ĐH luôn là một môi trường đầy thử thách đối với những sinh viên năm I khi họ vừa trải qua một kì thi ĐH căng thẳng. Sự thay đổi về môi trường học tập thường làm nhưng sinh viên này lơ là việc học. Điều này dẫn đến kết quả dù từng là học sinh khá nhưng cũng không tránh khỏi kết quả học tập sút kém.
 
Vậy để học tập tốt các em sinh viên cần rèn luyện “Kỹ năng học đại học hiệu quả”. Kỹ năng này sẽ giúp các em sinh viên hiểu biết thêm về những yêu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực và trang bị những kỹ năng cơ bản để thích ứng với phong cách học đại học. Ngoài ra kỹ năng này cũng giúp cho người học định hướng nghề nghiệp và xác đinh tầm quan trọng của những gì mình cần học.
 
Để có được kỹ năng học đại học hiệu quả đầu tiên sinh viên cần xác định 
 
- Xác định mục tiêu phương pháp học tập
 
- Rèn luyện Kỹ năng lắng nghe hiệu quả, Kỹ năng đọc và tìm kiếm thông tin
 
- Nắm bắt sự thay đổi của nhu cầu xã hội về nhân lực và yêu cầu về học tập
 
elearning.com.vn
Số lượng truy cập: 1122