90% người Việt Nam không hiểu bài hát: 'Bắc kim thang cà lang bí rợ' 90% người Việt Nam không hiểu bài hát: 'Bắc kim thang cà...

90% người Việt Nam không hiểu bài hát: 'Bắc kim thang cà lang bí rợ'

Đọc và suy ngẫm Đọc và suy ngẫm

Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ làm quà tặng tâm hồn để giúp bạn có thêm kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra cũng có...

So sánh đối chiếu một số hệ thống giáo dục – Mai Văn Tỉnh So sánh đối chiếu một số hệ thống giáo dục – Mai Văn Tỉnh

So sánh đối chiếu các nền giáo dục thanh niên trên thế giới từ đầu TK 20 tới đầu TK 21

3 Idiots Ý nghĩa thật sự của giáo dục 3 Idiots Ý nghĩa thật sự của giáo dục

Suốt 4 năm học, Rancho đã dạy cho 2 người bạn, ông hiệu trưởng, con gái ông hiệu trưởng, "Kẻ im lặng" và tất cả những...

Dead Poets Society - Bài thơ về nghề giáo Dead Poets Society - Bài thơ về nghề giáo

Keating là một giáo viên đặc biệt. Ông đã truyền cảm hứng học tập cho các sinh viên của mình thông qua phương pháp...

Chưa từng có những nền giáo dục tạo ra con người tự do Chưa từng có những nền giáo dục tạo ra con người tự do

Bộ phim “Nền giáo dục cấm đoán” (La Educacion Prohibida) được sản xuất năm 2012 tại Arghentina, bởi đạo diễn Germán...