Một quyển sách hay, có khi đổi cả một đời tư tưởng của ta Một quyển sách hay, có khi đổi cả một đời tư tưởng của ta

Sách giúp ta suy nghĩ, chỉ cho ta khỏi phải tốn công tìm kiếm một điều gì mà kẻ khác đã tìm ra được trước ta. Đó là đã...

Đèn không hắt bóng - Wanatabe Dzunichi Đèn không hắt bóng - Wanatabe Dzunichi

“Đời sống con người chẳng qua như một nhúm tro, thổi một cái là bay hết, chẳng còn lại gì”

LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ

Vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát...

Bạch Thái Bưởi - Khẳng định Doanh Tài đất Việt Bạch Thái Bưởi - Khẳng định Doanh Tài đất Việt

“Kinh doanh là phụng sự xã hội". Hay nói một cách khác đầy đủ hơn, “Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội,...

Cái Cười Của Thánh Nhân (Thu Giang-Nguyễn Duy Cần) Cái Cười Của Thánh Nhân (Thu Giang-Nguyễn Duy Cần)

Dường như cuộc sống đang thiếu vắng dần sự bình yên, thiếu vắng dần hạnh phúc ! Đọc Cái Cười Của Thánh Nhân để chúng ta...

Thuật xử thế của người xưa (Thu Giang-Nguyễn Duy Cần) Thuật xử thế của người xưa (Thu Giang-Nguyễn Duy Cần)

Xưa là xưa, nay là nay. Cái gì đúng với xưa vị tất đúng với nay. Cứ khư khư giữ lại cái xưa trong khi hoàn cảnh không...